A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Úřední deska

Informace o přerušení dodávky elektřiny 26.10.2017

ČEZ Distribuce, a.s., si dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které proběhne v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5 /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6 /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, popř. v jeho ochranném pásmu (tj. oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí).

Plánované přerušení dodávky el. Energie:

26.105.2017 od 07:00 do 17:00  -  Třemešné, Bezděkov - více zde


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - 2017

Starosta obce Třemešné podle § 15 odst. 1, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje


Pro obec Třemešné a její spádové části Bezděkov, Dubec, Nová Ves, Pavlíkov a Třemešné


1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

 v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 
v sobotu dne 21. října 2017 od 08.00 hodin do 14.00 hodin   


2.   Místo konání voleb: sál kulturního domu v Třemešném


Více zde

Zveřejněno do 22.10.2017


Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Bezděkov

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území Bezděkov u Třemešného obce Třemešné - více zde.

zveřejněno od 3.10.2017


Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Třemešné

V období od 13.11.2017 do 27.11.2017 bude v budově Obesního úřadu Třemešné vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu v k. ú. Třemešné - více zde.

zveřejněno od 2.10.2017


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 2017

ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, a to v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku podle podmínek uvedených v upozornění - více zde.


 

Počet volebních okrsků – volby 2017

Podle § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

stanovuji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech jejich konání pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017

1 volební okrsek v kulturním domě v Třemešném.

Více zde.

Zveřejněno od 06.09.2017


Stanovení počtu členů okrskové volební komise v obci Třemešné - PS 2017

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21.10.2017 je stanovena čtyřčlenná okrsková volební komise - více zde

Zveřejněno od 29.08.2017


Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým – srpen 2017

V současné době došlo v lesích Plzeňského kraje k výraznému nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým (kůrovec). Jedná se především o nižší polohy územních obvodů obcí s rozšířenou působností Horažďovice, Sušice, Klatovy a Domažlice, kde lze stav výskytu kůrovce v lesích označit za kalamitní. Ani na ostatním území Plzeňského kraje však nelze jeho výskyt podceňovat a je nutné, aby všichni vlastníci lesa vyvinuli maximální úsilí k omezení dalšího šíření tohoto škůdce. Více zde.

Přílohy:
Opatření v ochraně lesa - metodické doporučení MZe
Lesní ochranná služba
Kontakty na orgány státní správy lesů

Zveřejněno od 29.08.2017


Pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - 2017-3

 

Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k pachtu/pronájmu v katastru obcí Dubec a Bezděkov u Třemešného dle přílohy - více zde.

Zveřejněno     od 05.08.2017  do 31.10.2017


 

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín za rok 2016

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín za rok 2016, schválený členskou schůzí dne 22. června 2017 - v plném rozsahu na internetových stránkách http://www.soccernosin.cz/zaverecny-ucet

Do listinné podoby výše uvedených písemností je možno nahlédnout v sídle dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín, nám. 1. máje 62.

Více zde

zveřejněno od 10.07.2017


 

 

Rozpočtová změna č. 1 dobrovolného svazku obcí Borsko na rok 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.1 Dobrovolného svazku obcí Borsko na rok 2017 je v úplném znění zveřejněna na internetových stránkách na adrese www.mikroregionborsko.cz. V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č.1. - Více zde.

zveřejněno 29.06.2017 do 31.12.2017


 

Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Borsko za rok 2016

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Borsko za rok  2016 byl schválen na jednání členské schůze svazku dne 1.6.2017, usnesením č.10 a je v úplném znění včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření  za r. 2016 zveřejněn na internetových stránkách  na adrese  www.mikroregionborsko.cz

V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č.1. Více zde.

zveřejněno 29.06.2017 do 30.06.2018


 

NALEZENÉ KLÍČE

 

V Třemešném na silnici byl nalezen svazek klíčů. Kdo postrádá klíče, může si je vyzvednout u Sládků na adrese Třemešné 3 nebo může zavolat starostovi na mobil 724 183 675.

zveřejněno 30.04.2017


 

Pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - 2017-1

Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k púachtu/pronájmu v katastru obcí Třemešné, Dubec, Bezděkov u Třemešného a Nová Ves pod Přimdou dle přílohy - více zde.

Zveřejněno     od 01.02 online viagra canada.2017


Osvědčení o úspoře emisí za v roce 2015


 

Návrh nového územního plánu k nahlédnutí

V kanceláři starosty obce Třemešné je k nahlédnutí návrh nového územního plánu.


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let. Více zde.

Zveřejněno      od 25.05.2016


Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 3/2015

Nabídka pozemků k pronájmu v katastru obcí Třemešné, Bezděkov u Třemeného, Nová Ves pod Přimdou a Dubec – více zde.

Zveřejněno dne 7.8.2015


Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Pondělí          14:30 – 16:30

Úterý            08:30 – 10:30

Středa          14:30 – 16:30

Čtvrtek         08:30 – 10:30

Pátek           08:30 – 10:30

Telefon:  374 796 334

 


Výzva ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví – více zde.

Zveřejněno dne 28.05.2014  do 02.01.2024


Ordinační hodiny nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Zde je přehled ordinačních hodin Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Zveřejněno     dne 11.5.2014

 
   

Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu

Obec Třemešné vyhlašuje, že v katastrálním území Třemešné byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav. Více zde

zveřejněno     od 29.3.2012   


Joomla Templates by JoomlaShack.com
Template Upgrade by Joomla Visually