A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Úřední deska

Nabídka revize komínu - 2019

Kominík pan Antoš bude nabízet provedení revize komínu v těchto termínech:
v úterý 19.2.2019 v Dubci a v Pavlíkově
ve středu 20.2.2019 na Nové Vsi
ve čtvrtek 21.2.2019, v pátek 22.2.2019 a v pondělí 25.2.2019 v Třemešném a Bezděkově.

Pokud by se někomu některý z termínů nehodil, může si revizi komínu domluvit na jiný den, a to na telefonním čísle 604 582 116.

Více zde.


Masopustní karneval 2019

Obecní úřad Třemešné zve všechny v neděli 3.3.2019 od 14hodin na Masopustní karneval. Více zde


Pozvánka na taneční zábavu a oslavu MDŽ

Obecní úřad Třemešné zve všechny v sobotu 9.3.2019 od 20hodin na taneční zábavu s oslavou MDŽ. Vstup zdarma. K tanci a poslechu zahraje Skalanka. Více zde.


Pozvánka na divadelní představení 30. března 2019 v KD Třemešné

V sobotu 30.3.2019 od 19hodin v sále KD v Třemešném Vás zve Divadelní soubor při MIKIS Poběžovice na divadelní představení KUZR EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ autorky Šárky Fenykové – více zde.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 20. 021. 2019

Ve středu 20. 02. 2019 se od 18:00 hodin koná zasedání zastupitelstva obce - více zde.

zveřejněno od 13.02.2019


DSO Borsko – oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., DSO Borsko oznamuje, že schválený rozpočet DSO Borska na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách DSO na adrese www.svazekborsko.cz - elektronická úřední deska v úplné listinné podobě, úplná listinná podoba je rovněž k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Bor, přízemí radnice, náměstí Republiky č. 1, 348 02 Bor. - více zde.

Zveřejněno do 31.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 – zde

Střednědobý výhled o roku 2021 - zde


Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 Obce Třemešné o místním poplatkuza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - více zde.


Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků – od 14.11.2018

Na základě usnesení Rady města Bor ze dne 10. 10. 2018, č. 349, a usnesení Zastupitelstva obce Třemešné ze dne 12. 09. 2018, č. 27, bod 17. Byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků - více zde.

zveřejněno od 16.12.2018


Výzva vlastníkům lesa – listopad 2018

V průběhu letošního roku došlo v lesích na území Plzeňského kraje k dalšímu výraznému nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým (kůrovec). Množství dříví napadeného tímto škůdcem dosáhlo ke konci měsíce října téměř 1 000 000 m3. Poškození lesních porostů kůrovcem se vyskytuje na celém území kraje. I přes komplikace spojené s touto kalamitní situací (nedostatek těžebních kapacit, odbytové problémy, propad cen dříví) je nutné proti kůrovci soustavně zasahovat s cílem zmírnit rozsah jím způsobených škod v příštím roce. Při provádění všech zásahů proti tomuto škůdci je přitom vždy nezbytně nutné důsledně dbát na jejich účelnost a účinnost – více zde.

Příloha č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže – k nahlédnutí zde.

Zveřejněno od 27.11.2018


Změna dopravce - oznámení

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

na poslední chvíli nám dopravce Pavel Pajer oznámil ukončení své působnosti ve veřejné linkové dopravě a to již k 8. prosinci 2018, tj. fakticky za „minutu dvanáct“. Aby mohla být doprava zajištěna, obrátili jsme se na ČSAD autobusy Plzeň. Dopravce dokáže rámcově náhradu zajistit, avšak vzhledem k nedostatku řidičů a oznámení ze strany původního dopravce, to bude částečně dílem kompromisu.

Na nové lince 490610 budou vedeny spoje z Velkých Dvorců na Bělou n. Radbuzou, dále do Stráže, odsud přímo do Boru a poté po stávající trase do Tachova. Spoje jsou administrativně rozděleny v Bělé n. Radbuzou, ale jde o jeden autobus. Cestující z/do Vysočan budou muset přestoupit v Boru na autobusovém nádraží. O prázdninách je pak první ranní spoj ukončen trvale v Boru s přestupem na linku 490660 do Tachova (jede přímo), lidé ze Starého Sedliště a Pernolce se dostanou dřívějším spojem do Tachova. Mrzí mě, že jízdní řád není úplně komfortní, ale kvůli odpočinku řidičů a jejich omezenému počtu to jinak udělat nešlo. Mezi Rozvadovem a Přimdou nepojede linka vůbec, a to pro minimální vytíženost.

Dále bude zavedeny spoje v 14:10 a 15:50 z Přimdy do Boru a okružní spoj v 14:45 z Boru do Stráže (přes Vysočany a Souměř) a zpět přímo do Boru. V pracovní dny pojede též nově autobus v 21:00 z Boru do Tachova (přímo). Linka 490610 je zařazena do systému Integrované dopravy Plzeňska a platí na ni tarif dopravce.

Děkuji za pochopení a prosím o informování občanů.

S pozdravem

Martin Fencl

dopravní a marketingový specialista

POVED s. r. o.

Plzeňský organizátor veřejné dopravy

Linka 0490610
Linka 0490660
Linka 0490740


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. července 2018

Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné platný od 13.09.2018

Zastupitelstvo obce Třemešné schválilo dne 12.9.2018 úpravu cen za prodej a pronájem pozemků a poskytovaných služeb – více zde.


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Borsko za rok 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Borsko za rok 2017 byl schválen na jednání členské schůze svazku dne 28. 6. 2018 a je v úplném znění včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2017 zveřejněn na internetových stránkách na adresehttp://www.svazekborsko.cz

V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č. 1 – viz zde.

Zveřejněno od 27. 07. 2018


Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Třemešné stanoví v souladu s platnými předpisy tento sazebník úhrad za poskytování informací - více zde

Zveřejněno      od 29.05.2018


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů najdete zde. 

NALEZENÉ KLÍČE

 

V Třemešném na silnici byl nalezen svazek klíčů. Kdo postrádá klíče, může si je vyzvednout u Sládků na adrese Třemešné 3 nebo může zavolat starostovi na mobil 724 183 675.

zveřejněno 30.04.2017


 

Osvědčení o úspoře emisí za v roce 2015


 

Návrh nového územního plánu k nahlédnutí

V kanceláři starosty obce Třemešné je k nahlédnutí návrh nového územního plánu.


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let. Více zde.

Zveřejněno      od 25.05.2016


Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 3/2015

Nabídka pozemků k pronájmu v katastru obcí Třemešné, Bezděkov u Třemeného, Nová Ves pod Přimdou a Dubec – více zde.

Zveřejněno dne 7.8.2015


Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Pondělí          14:30 – 16:30

Úterý            08:30 – 10:30

Středa          14:30 – 16:30

Čtvrtek         08:30 – 10:30

Pátek           08:30 – 10:30

Telefon:  374 796 334

 


Výzva ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví – více zde.

Zveřejněno dne 28.05.2014  do 02.01.2024


Joomla Templates by JoomlaShack.com
Template Upgrade by Joomla Visually