A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Úřední deska

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Třemešné

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území Třemešné obce Třemešné - více zde. 

zveřejněno od 13.12.2017  do  12.01.2018


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2017

V pondělí 18.12.2017 se od 17:00 hodin koná zasedání zastupitelstva obce - více zde.

zveřejněno od 11.12.2017


DSO Borsko - návrh rozpočtu na rok 2018 včetně střednědobého výhledu rozpočtu

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., DSO Borsko oznamuje, že návrh rozpočtu DSO Borska na rok 2018  včetně střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách DSO na adrese www.svazekborsko.cz – elektronická úřední deska v úplné listinné podobě, úplná listinná podoba je rovněž k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Bor, přízemí radnice, náměstí Republiky č.1, 348 02 Bor. - Více zde.

Návrh rozpočtu - zde.

zveřejněno od 11.12.2017 do 28.12.2017


Návrh rozpočtu obce Třemešné na rok 2018

Občané mají možnost ke zveřejněnému návrhu rozpočtu podávat písemné připomínky, doplňky a návrhy do 14.12.2017 nebo na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešné. Více zde.

na webu obce zveřejněno od 30.11.2017


Počet volebních okrsků – volby prezidenta 2018

Podle § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovujipro volby prezidenta České republikyve dnech jejich konánípátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

1 volební okrsek v kulturním domě v Třemešném

Více zde.

na webu obce zveřejněno od 30.11.2017


Stanovení počtu členů okrskové volební komise v obci Třemešné - volby prezidenta 2018

Pro volby prezidenta České republiky ve dnech jejich konání pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018, je stanovena čtyřčlenná okrsková volební komise - více zde

na webu obce zveřejněno od 30.11.2017


Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Bezděkov u Třemešného

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexní pozemkové úpravy v části katastrálního území Bezděkov u Třemešného s přesahem do části katastrálního území Třemešné (obec Třemešné).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), katastrální úřad

v y h l a š u j e

platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Bezděkov u Třemešného s přesahem do části katastrálního území Třemešné (obec Třemešné) ke dni nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, tj. ke dni 16.11.2017. Více zde.

zveřejněno od 21.11.2017  do  22.12.2017


Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín za rok 2016

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín za rok 2016, schválený členskou schůzí dne 22. června 2017 - v plném rozsahu na internetových stránkách http://www.soccernosin.cz/zaverecny-ucet

Do listinné podoby výše uvedených písemností je možno nahlédnout v sídle dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín, nám. 1. máje 62.

Více zde

zveřejněno od 10.07.2017


 

 

Rozpočtová změna č. 1 dobrovolného svazku obcí Borsko na rok 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.1 Dobrovolného svazku obcí Borsko na rok 2017 je v úplném znění zveřejněna na internetových stránkách na adrese www.mikroregionborsko.cz. V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č.1. - Více zde.

zveřejněno 29.06.2017 do 31.12.2017


 

Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Borsko za rok 2016

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Borsko za rok  2016 byl schválen na jednání členské schůze svazku dne 1.6.2017, usnesením č.10 a je v úplném znění včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření  za r. 2016 zveřejněn na internetových stránkách  na adrese  www.mikroregionborsko.cz

V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č.1. Více zde.

zveřejněno 29.06.2017 do 30.06.2018


 

NALEZENÉ KLÍČE

 

V Třemešném na silnici byl nalezen svazek klíčů. Kdo postrádá klíče, může si je vyzvednout u Sládků na adrese Třemešné 3 nebo může zavolat starostovi na mobil 724 183 675.

zveřejněno 30.04.2017


 

Pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - 2017-1

Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k púachtu/pronájmu v katastru obcí Třemešné, Dubec, Bezděkov u Třemešného a Nová Ves pod Přimdou dle přílohy - více zde.

Zveřejněno     od 01.02 online viagra canada.2017


Osvědčení o úspoře emisí za v roce 2015


 

Návrh nového územního plánu k nahlédnutí

V kanceláři starosty obce Třemešné je k nahlédnutí návrh nového územního plánu.


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let. Více zde.

Zveřejněno      od 25.05.2016


Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 3/2015

Nabídka pozemků k pronájmu v katastru obcí Třemešné, Bezděkov u Třemeného, Nová Ves pod Přimdou a Dubec – více zde.

Zveřejněno dne 7.8.2015


Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Pondělí          14:30 – 16:30

Úterý            08:30 – 10:30

Středa          14:30 – 16:30

Čtvrtek         08:30 – 10:30

Pátek           08:30 – 10:30

Telefon:  374 796 334

 


Výzva ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví – více zde.

Zveřejněno dne 28.05.2014  do 02.01.2024


Ordinační hodiny nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Zde je přehled ordinačních hodin Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Zveřejněno     dne 11.5.2014

 
   

Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu

Obec Třemešné vyhlašuje, že v katastrálním území Třemešné byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav. Více zde

zveřejněno     od 29.3.2012   


Joomla Templates by JoomlaShack.com
Template Upgrade by Joomla Visually