A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Úřední deska

Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce – 65/2018Tr

Obec Třemešné zveřejňuje záměr pronájmu zemědělských pozemků v k. ú. Dubec – doplnění:

·         pozemek p. č. 1391 - travní porost - 28 210 m2

·         pozemek p. č. 1402 - ostatní plocha - 451 m2

 - více zde

Zveřejněno      od 29.05.2018      do 12.06.2018


Zveřejnění záměru prodeje majetku obce – 64/2018Tr

Obec Třemešné zveřejňuje záměr prodeje majetku v k. ú. Nová Ves pod Přimdou:

p.p.č. 487/43- část dle GP  -   Více zde

Zveřejněno      od 18.06.2018      do 09.07.2018


Zveřejnění záměru prodeje majetku obce – 62/2018Tr

Obec Třemešné zveřejňuje záměr prodeje majetku v k. ú. Nová Ves pod Přimdou:

p.p.č. 487/11 - zahrada  - 459 m2   -   Více zde

Zveřejněno      od 18.06.2018      do 09.07.2018


Usnesení č. 26 ze dne 13. června 2018

Usnesení č. 26 ze zasedání OZ ze dne 13.06.2018 k nahlédnutí zde.


 

Návrh závěrečného účtu DSO Borsko za rok 2017

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., DSO Borsko oznamuje, že návrh závěrečného účtu DSO Borska za rok 2017 je zveřejněn na internetových stránkách DSO na adrese www.svazekborsko.cz - více zde.

zveřejněno od 12.06.2018  do  29.06.2018


SOČ – Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2017

Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín oznamuje zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2017 – více zde.

Zveřejněno od 03. 06. 2018


Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Třemešné stanoví v souladu s platnými předpisy tento sazebník úhrad za poskytování informací - více zde

Zveřejněno      od 29.05.2018


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů najdete zde. 

Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa – lýkožrout smrkový 2018

V důsledku kalamitního výskytu lýkožrouta smrkového v lesních porostech v Plzeňském kraji, vyzývá Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, všechny vlastníky lesa k důslednému plnění povinností v ochraně lesa stanovené jim lesním zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů – více zde.

Zveřejněno dne 07.03.2017


Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Borsko za rok 2016

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Borsko za rok  2016 byl schválen na jednání členské schůze svazku dne 1.6.2017, usnesením č.10 a je v úplném znění včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření  za r. 2016 zveřejněn na internetových stránkách  na adrese  www.mikroregionborsko.cz

V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č.1. Více zde.

zveřejněno 29.06.2017 do 30.06.2018


 

NALEZENÉ KLÍČE

 

V Třemešném na silnici byl nalezen svazek klíčů. Kdo postrádá klíče, může si je vyzvednout u Sládků na adrese Třemešné 3 nebo může zavolat starostovi na mobil 724 183 675.

zveřejněno 30.04.2017


 

Pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - 2017-1

Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k púachtu/pronájmu v katastru obcí Třemešné, Dubec, Bezděkov u Třemešného a Nová Ves pod Přimdou dle přílohy - více zde.

Zveřejněno     od 01.02 online viagra canada.2017


Osvědčení o úspoře emisí za v roce 2015


 

Návrh nového územního plánu k nahlédnutí

V kanceláři starosty obce Třemešné je k nahlédnutí návrh nového územního plánu.


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let. Více zde.

Zveřejněno      od 25.05.2016


Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 3/2015

Nabídka pozemků k pronájmu v katastru obcí Třemešné, Bezděkov u Třemeného, Nová Ves pod Přimdou a Dubec – více zde.

Zveřejněno dne 7.8.2015


Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Pondělí          14:30 – 16:30

Úterý            08:30 – 10:30

Středa          14:30 – 16:30

Čtvrtek         08:30 – 10:30

Pátek           08:30 – 10:30

Telefon:  374 796 334

 


Výzva ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví – více zde.

Zveřejněno dne 28.05.2014  do 02.01.2024


Ordinační hodiny nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Zde je přehled ordinačních hodin Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Zveřejněno     dne 11.5.2014

 
   

Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné

Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually