A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Úřední deska

Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce – 83/2018Tr

Obec Třemešné zveřejňuje záměr pronájmu stavby na st.p.č. 33 v k. ú. Pavlíkov u Třemešného - více zde

Zveřejněno      od 09.08.2018      do 27.08.2018


Zveřejnění záměru prodeje majetku obce – 83/2018Tr

Obec Třemešné zveřejňuje záměr prodeje stavby na st.p.č. 33 v k. ú. Pavlíkov u Třemešného - více zde

Zveřejněno      od 09.08.2018      do 27.08.2018


Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce – 82/2018Tr

Obec Třemešné zveřejňuje záměr pronájmu pozemků a stodoly na st.p.č. 108 v k. ú. Třemešné - více zde

Zveřejněno      od 09.08.2018      do 27.08.2018


Zveřejnění záměru směny majetku obce – 81/2018Tr

Obec Třemešné, podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a obecním zřízení ve znění pozdějších změn a doplňků, zveřejňuje podle § 39 odst. 1 záměr směny majetku v k. ú.  Pavlíkov u Třemešného – více zde.

Zveřejněno      od 09.08.2018      do 27.08.2018


Stanovení počtu členů okrskové volební komise v obci Třemešné - volby zastupitelstva obce 2018

Pro volby do Zastupitelstva obce Třemešné ve dnech jejich konání pátek 5. října 2018 a sobotu 6. října 2018, je stanovena čtyřčlenná okrsková volební komise - více zde

na webu obce zveřejněno od 06. 08. 2018


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Borsko za rok 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Borsko za rok 2017 byl schválen na jednání členské schůze svazku dne 28. 6. 2018 a je v úplném znění včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2017 zveřejněn na internetových stránkách na adresehttp://www.svazekborsko.cz

V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č. 1 – viz zde.

Zveřejněno od 27. 07. 2018


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2017

Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín za rok 2017 schváleného členskou schůzí dne 21. června 2018 na internetových stránkáchhttp://www.soccernosin.cz/zaverecny-ucet  Více zde.

Závěrečný účet za rok 2017 - zde

Zveřejněno  od 22. 07. 2018


Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Třemešné stanoví v souladu s platnými předpisy tento sazebník úhrad za poskytování informací - více zde

Zveřejněno      od 29.05.2018


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů najdete zde. 

Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa – lýkožrout smrkový 2018

V důsledku kalamitního výskytu lýkožrouta smrkového v lesních porostech v Plzeňském kraji, vyzývá Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, všechny vlastníky lesa k důslednému plnění povinností v ochraně lesa stanovené jim lesním zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů – více zde.

Zveřejněno dne 07.03.2017


NALEZENÉ KLÍČE

 

V Třemešném na silnici byl nalezen svazek klíčů. Kdo postrádá klíče, může si je vyzvednout u Sládků na adrese Třemešné 3 nebo může zavolat starostovi na mobil 724 183 675.

zveřejněno 30.04.2017


 

Pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - 2017-1

Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k púachtu/pronájmu v katastru obcí Třemešné, Dubec, Bezděkov u Třemešného a Nová Ves pod Přimdou dle přílohy - více zde.

Zveřejněno     od 01.02 online viagra canada.2017


Osvědčení o úspoře emisí za v roce 2015


 

Návrh nového územního plánu k nahlédnutí

V kanceláři starosty obce Třemešné je k nahlédnutí návrh nového územního plánu.


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let. Více zde.

Zveřejněno      od 25.05.2016


Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 3/2015

Nabídka pozemků k pronájmu v katastru obcí Třemešné, Bezděkov u Třemeného, Nová Ves pod Přimdou a Dubec – více zde.

Zveřejněno dne 7.8.2015


Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Pondělí          14:30 – 16:30

Úterý            08:30 – 10:30

Středa          14:30 – 16:30

Čtvrtek         08:30 – 10:30

Pátek           08:30 – 10:30

Telefon:  374 796 334

 


Výzva ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví – více zde.

Zveřejněno dne 28.05.2014  do 02.01.2024


Ordinační hodiny nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Zde je přehled ordinačních hodin Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Zveřejněno     dne 11.5.2014

 
   

Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné

Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually