A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Úřední deska

Usnesení č. 24 ze dne 7. února 2018

Usnesení č. 24 ze zasedání OZ ze dne 07.02.2018 k nahlédnutí zde.


Oznámení SPÚ – dobonitace

Oznámení Státního pozemkového úřadu o vyložení návrhu změny mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú. Nová Ves pod Přimdou– p.p.č. 2642/8 – dobonitace – více zde

příloha

Zveřejněno do  10.03.2018


Výběrové řízení č. PDO/25/2017 s aukcí

na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nová Ves pod Přimdou - pozemková parcela č. 2249/2 o výměře 2514 m2 - více zde

Zveřejněno od 03.01.2018


Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Borsko za rok 2016

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Borsko za rok  2016 byl schválen na jednání členské schůze svazku dne 1.6.2017, usnesením č.10 a je v úplném znění včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření  za r. 2016 zveřejněn na internetových stránkách  na adrese  www.mikroregionborsko.cz

V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č.1. Více zde.

zveřejněno 29.06.2017 do 30.06.2018


 

NALEZENÉ KLÍČE

 

V Třemešném na silnici byl nalezen svazek klíčů. Kdo postrádá klíče, může si je vyzvednout u Sládků na adrese Třemešné 3 nebo může zavolat starostovi na mobil 724 183 675.

zveřejněno 30.04.2017


 

Pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - 2017-1

Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k púachtu/pronájmu v katastru obcí Třemešné, Dubec, Bezděkov u Třemešného a Nová Ves pod Přimdou dle přílohy - více zde.

Zveřejněno     od 01.02 online viagra canada.2017


Osvědčení o úspoře emisí za v roce 2015


 

Návrh nového územního plánu k nahlédnutí

V kanceláři starosty obce Třemešné je k nahlédnutí návrh nového územního plánu.


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let. Více zde.

Zveřejněno      od 25.05.2016


Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 3/2015

Nabídka pozemků k pronájmu v katastru obcí Třemešné, Bezděkov u Třemeného, Nová Ves pod Přimdou a Dubec – více zde.

Zveřejněno dne 7.8.2015


Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Pondělí          14:30 – 16:30

Úterý            08:30 – 10:30

Středa          14:30 – 16:30

Čtvrtek         08:30 – 10:30

Pátek           08:30 – 10:30

Telefon:  374 796 334

 


Výzva ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví – více zde.

Zveřejněno dne 28.05.2014  do 02.01.2024


Ordinační hodiny nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Zde je přehled ordinačních hodin Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Zveřejněno     dne 11.5.2014

 
   

Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu

Obec Třemešné vyhlašuje, že v katastrálním území Třemešné byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav. Více zde

zveřejněno     od 29.3.2012   


Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually